Kredyt konsolidacyjny hipoteczny

Kredyt konsolidacyjny hipoteczny czyli czas połączyć wszystkie raty w jedną …

  • Jeśli spłacasz kilka zobowiązań równocześnie i chciałbyś je połączyć w jedną niższą ratę a przy tym dysponujesz nieruchomością, na której można ustanowić hipotekę to warto zastanowić się na korzystnym kredytem hipotecznym konsolidacyjnym .
  • Przeznaczony jest on na spłatę zarówno kredytów zabezpieczonych hipotecznie jak i pożyczek niezabezpieczonych, zakupów ratalnych, kart kredytowych, limitów w koncie itp.
  • W ramach tego kredytu można znacząco obniżyć miesięczne raty, a dzięki temu spłata staje się mniej uciążliwa.

Ponieważ jest to kredyt zabezpieczony hipotecznie – banki będą od Ciebie wymagać oprócz dokumentów dochodowych oraz umów kredytowych do kredytów podlegających konsolidacji (wraz z zaświadczeniami o aktualnym saldzie i numerami rachunków do ich spłaty) także dokumentacji dotyczącej nieruchomości (np. w przypadku domu: akt notarialny nabycia bądź dysponowania nieruchomością, odpis z księgi wieczystej, wypis i wyrys z ewidencji gruntów, operat szacunkowy nieruchomości lub jej wycenę).
Procedura kredytowa jest podobna w przypadku wszystkich produktów zabezpieczonych hipotecznie i szybkie uzyskanie decyzji kredytowej jest w znacznej mierze uzależnione od starannego przygotowania dokumentacji.
Okres na jaki banki udzielają kredytów hipotecznych konsolidacyjnych jest krótszy aniżeli kredytów mieszkaniowych natomiast cena kredytu o zmiennym oprocentowaniu, na które składa się stała marża banku oraz zmienny WIBOR, jest zawsze wyższa .