Finansowanie przedsiębiorców

# Kredyt hipoteczny

Możesz go  uzyskać w formie zabezpieczonego na nieruchomości kredytu ratalnego, którego celem jest finansowanie działalności gospodarczej. Wykorzystywany zwykle do zwiększenia majątku obrotowego, zakup lub modernizację sprzętu czy obiektów. To także możliwość refinansowania Twoich wcześniejszych nakładów inwestycyjnych oraz kredytów i pożyczek biznesowych.

# Kredyt inwestycyjny

Przeznaczyć go możesz na finansowanie nakładów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest stworzenie nowego lub powiększenie istniejącego majątku trwałego firmy. Kredyt udzielany jest również na refinansowanie kredytów inwestycyjnych w innych bankach. Możesz go otrzymać nawet na 20 lat, co pozwali Ci zrealizować również długoterminowe inwestycje.

# Kredyt w rachunku bieżącym

Jest świetnym sposobem na zwiększenie płynności finansowej Twojej firmy. Możesz go przeznaczyć na bieżące wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, jak i na okresowe zobowiązania. Środki z kredytu mogą zostać wykorzystane na cel dowolny, dotyczący jednak  prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej. Każdorazowo, gdy zasilasz konto  kredyt jest spłacany, dzięki czemu masz możliwość wielokrotnego korzystania z udostępnionych przez bank środków w czasie trwania umowy.

# Leasing

To bardzo chętnie wykorzystywana przez przedsiębiorców oferta finansowania nie tylko samochodów ale też pojazdów specjalistycznych i innych środków trwałych. Możesz skorzystać z leasingu także, gdy zechcesz sfinansować zakup specjalistycznych maszyn i sprzętów, a nawet całych linii produkcyjnych. W ofercie firm leasingowych znajdziesz również finansowanie komputerów, drukarek, kas fiskalnych, a także mebli czy nieruchomości.